Documente

Educație de calitate pentru fiecare către o calitate sporită a vieții pentru toți!

Centrul Județean de Resurse și asistență Educațională Dolj promovează o educație centrată pe nevoile copilului și ale comunității, contribuind la dezvoltarea autonomiei personale în vederea inserției socio-profesionale și calității vieții tinerei generații.

T1. Diversificarea ofertei de programe de consiliere, prin consultarea elevilor şi părinţilor şi implementarea strategiilor naționale;
T2. Asigurarea calității în educație prin participarea personalului didactic la programe de formare și dezvoltare profesională;
T3. Gestionarea, întreținerea, menținerea funcționalității şi dezvoltarea patrimoniului unității de învățământ;
T4. Promovarea imaginii unității de învățământ în contextul climatului actual de descentralizare şi autonomie instituțională.

    • BUGET