• Despre

  Serviciul de evaluare și orientare școlară funcționează dupa Ordinul nr. 1985/04.10.2016 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap,  a orientarii școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilității și/sau cu cerințe educaționale speciale.

  1.  SEOSP

                Componența:

                               - 2 consilieri școlari cu specializare în psihologie și atestați în psihologie educațională/psihologie clinică;

                               - 2 consilieri școlari cu specializare în pedagogie/psihopedagogie/psihopedagogie specială;

                               - 1 profesor logoped;

                               - 1 asistent social.

                2. COSP

                COSP se întrunește bilunar în ședințe ordinare și ori de câte ori este necesar în ședințe extraordinare.

                COSP este numit prin decizie a inspectoratului școlar general al județului și are în componență:

a) directorul CJRAE/CMBRAE, președinte al comisiei;

b) inspectorul școlar pentru învățământul special și special integrat, vicepreședinte al comisiei;

c) un reprezentat al CJRAE/CMBRAE, membru al consiliului de administrație și un reprezentant al MENCS, pentru București;

d) un reprezentant din partea DGASPC județean/un reprezentant din partea unei DGASPC de sector pentru municipiul București;

e) un reprezentant din partea consiliului județean/al municipiului București;

f) un reprezentant din partea unei instituţii de învățământ special cu personalitate juridică, respectiv unitate de învățământ special și centru școlar de educație incluzivă;

g) un reprezentant al unei organizații neguvernamentale de profil acreditate, cu rol de observator;

               Secretarul COSP este asistentul social din cadrul SEOSP


 

 • Legislație

  • ORDIN 5086/2016 - Metodologia privind școlarizarea la domiciliu;
  • ORDIN 1985/1305/5805/2016 - Metodologia privind evaluarea și orientarea școlară.

 

 • Contact

            Str. Ludwig van Beethoven nr. 2, 200218, Craiova
            Telefon : 0351 / 170 374 ,Fax: 0351/170 374
            E-mail: cjraedolj@yahoo.com   Web: www.cjraedolj.ro

  

 •  Program

Luni       9.00 - 15.00

Marți      9.00 - 15.00

Miercuri 9.00 - 15.00

Joi          9.00 - 15.00

Vineri - NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL  


 

 • Documente necesare întocmirii dosarului pentru copiii/elevii/tinerii cu CES

 1. Dosar de plastic cu şină;
 2. Cererea părintelui/ tutorelui legal adresată SEOSP (tip) DESCARCĂ;
 3. Copie a certificatului de încadrare în grad de handicap, după caz;
 4. Copie acte de identitate copil/elev/tânăr (certificat de naştere/C.I.);
 5. Copie acte de identitate părinţi/ tutore legal (copie sentinţă divorţ - dacă este cazul);
 6. Copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului( hotărâre a instanței/hotărâre a comisiei pentru protecția copilului);
 7. Ancheta socială de la SPAS/DGASPC de sector DESCARCĂ / Anexă DESCARCĂ ;
 8. Fişă medicală sintetică (tip) de la medicul de familie DESCARCĂ;
 9. Certificat medical tip A 5 de la medicul de specialitate;
 10. Fişă evaluare psihologică DESCARCĂ;
 11. Fișă psihopedagogică;
 12. Copie a foii matricole/adeverință care atestă înscrierea copilului în unitatea de învățământ și clasa respectivă;
 13. Copie a certificatului de orientare şcolară/ profesională ;
 14. Copie a proiectului planului de servicii individualizate;
 15. Copia planului de abilitate-reabilitare, după caz.

Documentele se vor pune la dosar in ordinea precizată.